ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
  1. ناشناس Says:

    این البرادعی هم چشم بسته غیب میگه!خود رئیس جمهور بوزینه هر روز تو یکی از شهرهای ایران داد میزنه که ما داریم به غنی سازی ادامه میدیم یا تعداد سانتری فیوژ هامون را اضافه میکنیم و چه..و..چه میکنیم,دیگه چه لزومی داره که ایشون دوباره تکرار کنه؟
    علی بی ستاره