راستش من عبارتهای مسخره از این آخوندهای بی پدر کم نشنیدم ولی این یکی را دیگه کجا پیدا کردند؟ منظورم همین [رایحه خوش خدمت] به هر حال این رژیم در پررویی نظیر ندارد البته دیر یا زود رویشان کم خواهد شد.

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
  1. زری Says:

    سلام توفیق جان ! واقعا که خیلی خنده دار است و ایده ای بسیار نو و جالب است دست مریزاد


  2. ناشناس Says:

    هنرمند گرامی این عبارت چندان مسخره هم نیست!این رایحه در واقع همان بوی تعفن افکار پیاده شدهء مغزهای پوسیده و گندیدهء تولیدات حوزه های جهل و جنایت قم و نجف است که الان دیگر عالمگیر شده است و البته که برای اینها رایحه است.اینها جنایت راخدمت؛دیکتاتوری را دمکراسی؛دزدی و کلاشی و چاپیدن اموال و دارائیهای ملت و مملکت را عدالت اجتماعی و...و..آنقدر زیاد است که در حوصلهء این کامنت نمیگنجد.برای اینها بوی گند و لجن و کثافت؛رایحه است!از کسی که پیشوای عقیدتیشان خمینی و رهبر کنونیشان خامنه ایست آیا انتظار بهتر از این دارید!با سپاس
    علی بی ستاره