ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
  1. ناشناس Says:

    حاج آقا شما ماشالا ماشالا خودتون اونقدر گندید که منجلاب بهتون گفته زکی!!!!!در واقع کل نظام ولایت را میگم!!حالا این یه گند کوچولوی ما در مقابل اون سر تا پای گندیده و متعفن شماو ولایت را بهانه نکنید دیگه!دشمنان نظام که پریروز تا حالا دهن ما را سرویس کردند!حالا شمام یقه مارا چسبیدی؟ای والله بابا داش احمد از شما دیگه همچی انتظاری نداشتم
    علی بی ستاره