ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
  1. ناشناس Says:

    گاوهای عزیز شما عقلتون از امام جمعهء تویسرکان کمتر که نیست ؟ باید میرفتید تو طویله مشغول میشدید که تهمت براندازی بهتون نزنند!!
    علی بی ستاره