ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

3 Responses
 1. ناشناس Says:

  سلام توفیق عزیز؛

  میدونی کارهات هرچیزی که آدم نمیتونه براش کلمه پیداکنه در عوض فریاد میزنه.
  رفیق پاینده باشی.

  دست مریزاد.
  رضا - لندن


 2. ناشناس Says:

  آورده اند که روزی مردی پس از ورود به خانه اش میبیند که زنش لخت در اتاق خواب ایستاده است و پس از چند لحظه متوجه مردی لخت هم در زیر تخت میشود!با تعجب از زنش میپرسد که آن مرد غریبه لخت عور در زیر تخت چه میکند؟زن در جواب میگوید؛والله زیر تخت را نمی دونم ولی روی تخت غوغا میکند!!این کاریکاتور زیبا و پر معنا هم مرا به یاد این لطیفه زیبا می اندازد که به راستی هم مصداق بارز
  همین سران عراق است که اگر چه به عقد دائم آمریکا در آمده اند ولی خودشان را به صیغهء ولی فقیه سفیانی و نوکر و نوچه های سد علی گدا هم در آورده اند!!هم از توبره می خورند و هم از آخور.
  علی بی ستاره


 3. ناشناس Says:

  به سران آمریکا باید گفت که اگر این راهی را که اوباما و هیلاری در رابطهء با عراق و ایران پیش گرفته اند بخواهند تا آخر ادامه دهند؛آنوقت علاوه بر چشمشان جاهای دیگرشان هم روشن خواهد شد!!آره جونم؛هنوز خیلی زوده که آخوند را بشناسید
  علی بی ستاره