ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
  1. ناشناس Says:

    به امید روزی که که در نمایشگاه
    بین المللی شاهنامه فردوسی سوسیس و کالباس آخوند به طور مجانی به بازدید کنندگان عرضه کنیم

    علی بی ستاره