یکی از کلیب های بسیار زیبا و طنز که توسط سیمای آزادی تهیه شده است ، حتما ببینید.

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
  1. ناشناس Says:

    کمتر هی زر بزن ای زاهد عفریته سرشت
    که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

    علی بی ستاره