ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
  1. ناشناس Says:

    این اوباما جون به جونش کنند با آخوندهاست وبی با این همه فایده ایی بای یک رژیم درمانده نداره. چون صحبت مردمه . آنها بی مهابا در هر فرصتی به آخوندها می تازند و مشکل اوباما هم همینه که اراده مردم ایران را نادیده گرفته و اصرار در مماشات و مذاکره با رژیم را داره.


  2. علی بی ستاره Says:

    آره هیلاری جون بنده از اولش هم فلکسیبل و دوطرفه بودم!هم با اینا بودم هم با اونا البته باید دید سمبه کدوم طرف پر زورتره!