ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

3 Responses
 1. ناشناس Says:

  این کاریکاتور خیلی چشمگیر و جذاب است هم از نظر رنگ و فضاسازی و هم از نظر محتوی. دست استاد توفیق عزیز ما درد نکنه که چشمهای ما را با کارهای زیبایش روشن و دلهای ما را نوازش میدهد.
  کیا همتی


 2. علی بی ستاره Says:

  با درود به توفیق و سپاس از اینکه دوباره فعالیتهاش را علیه دیکتاتوری خامنه ای نژاد شروع کرده


 3. علی بی ستاره Says:

  پر روئی که چه عرض کنم!در نزد آخوند و آخوند جماعت اون چیزی که حد و حصر ندارد وقاحت است؛وقاحت است؛وقاحت....تف به این بی همه چیزها که هیچ چیز ندارند که آدم بخواد بهشون حتا فحش هم بده!!حیف فحش!!حیف فحش که آدم بخواد به سد علی گدا و احمد بی بته بده!!با سپاس دوباره از توفیق گرامی