ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
 1. ناشناس Says:

  --------------------------------------------------------------------------------


  صباح النور. ای اخی

  امروز چرا تو يخی !؟

  مگر مرا نشناسی

  کلکی و نسناسی !؟

  من اتم را دوست دارم

  از راست و حق بيزارم

  اتم شده خدايم

  درد من و دوايم

  روشن کند فکر من

  بالا برد ذکر من

  بيا باهم دوست باشيم

  در يک جلد و پوست باشيم

  ضربه زنيم به ملت

  در ببريم ما علت

  پس بياييد يار باشيم

  بد و پست و دار باشيم

  آتش زنيم جهان را

  چرب تر کنيم ما نان را...