ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
 1. ناشناس Says:

  چرا مارا میزنی
  هزار تیر اتمی!؟
  مگر هستی خارجی
  یا تحفه ای از قمی !؟


  نه خواهرم نه مادر

  من آدم رهبرم

  گماشته ام مثل سگ

  نزد اکبر اصغرم


  خدا دهد مرگ به تو
  به اکبر و ولی یت
  به مصباح و خاتمی
  به آن گدا علی یت  ای وای نگو تو اینطور

  رحمی نما به این نور

  بما نکن تو نفرین

  مامور هستیم ما معذور  بر گرد ببین چهره ام
  ای پاسدار هزار تیر
  مائیم کنیم سر انجام
  رهبرانت را اسیر


  نگو نگو مادرم

  ای نازنین خواهرم

  ما خودمان اسیریم

  ای بهترین دخترم


  خفه خفه منافق
  ای شیطان بی حیا
  ما میکنیم خودمان
  از بند و زندان رها


  ع . علی آبادی