ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
  1. ناشناس Says:

    نعش احمدی نژاد و خاین معروف ،جک استرا را با هم توی زباله دان تاریخ خواهیم انداخت.
    ارادتمند حسین