چند روز پیش یکی از دوستان به من اطلاع داد که کاریکاتور مربوط به امام جمعه تویسرکان توسط یکی از کاربران سایت بالاترین
به آن لینک شده . به نظر میرسد که استقبال بسیاری از این تصویر کردند .تا به حال بیشتر از 4800 نفر بیننده داشته . در عین حال بریده مزدورهای رژیم هم تاب نیاوردند و شروع به نوشتن پرت و پلا بر علیه مجاهدین و کاریکاتور مربوطه در کامنتشان نمودند.
که بد نیست شما هم نگاهی به آن بیاندازید.

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 Responses