ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
  1. علی بی ستاره Says:

    اگر پانزده قرن تلاش برای نابودی زبان و فرهنگ اصیل فارسی و تحمیل فرهنگ کثیف و واپس مانده سوسمار خورها توانست به نتیجه ای برسد؛این ته مانده های آن کثافات هم خواهند توانست با دنیای مدرن و فرهنگ مدرن مبارزه کنند!چقدر اینها کثیف و وقیح هستند که قرنهای متمادی است به همهء فرهنگ ها و آداب و سنن غرب و شرق حمله کرده و میکنند و با کمال وقاحت می خواهند که فرهنگ اسلامی را جایگزین آن کنند!!آخه مگر اسلام هم فرهنگ دارد؟ما که غیر از جهل و جنایت و ضد فرهنگ و تمدن و پیشرفت و...از این دین چیز دیگری ندیده ایم!شاید منظورشان فرهنگ سوسمار خوریست


  2. ناشناس Says:

    توفیق دستت درد نکند. کارهای شما عالی و ارتجاع سوز می باشد. نبرد با هیولای ولایت فقیه را با کاریکاتور ادامه بدهید. سربلند باشید. نیما