ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

5 Responses
 1. Ali Doustkam Says:

  دستتان درد نکند عالی است واقعا این نظام واسه ولی وقیه نظام بشو نیست که نیست


 2. علی بی ستاره Says:

  کشتی ارتجاع فتاده به گرداب نیستی
  یک نا خدا که تا بردش بر کناره نیست
  با پوزش از مرحوم عشقی


 3. علی بی ستاره Says:

  کشتی شکست و مردم کشتی فنا شدند
  ای ناخدا جواب خدا را چه می دهی


 4. علی بی ستاره Says:

  اگر سر کردگان جمهوری ولایت مطلقه معتقدند و مرتب هم تکرار می کنند که نظامشان با ثبات ترین در دنیاست!بعید هم نیست چون ایشان هیچوقت مشخص نکرده اند که منظورشان با ثبات ترین در کدام دنیاست؟شاید منظورشان در دنیای دیگر نزد اما دجالشان است!که به زودی همه شان به همان درک واصل خواهند شد!ا


 5. علی بی ستاره Says:

  البته اگر سردمداران جمهوری اسلامی چنین می پندارند که با ثباتند جای تعجب نیست.سردمداران و زر و زور مداران جهانی هم یک وقتی ایران را جزیره ثبات و ممد رضا را فرمانروای آن جزیره می پنداشتند اما به محض اینکه ملت یکپارچه به حرکت در آمد به مدت کمتر از یکسال نه از تاک نشان ماند و نه از تاکنشان!!بعله