ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
  1. ناشناس Says:

    دستت درد نکنه. کاریکاتوری گویا در رابطه با دجالگری رژیم آخوندها می باشد. حتی محرم هم چالشی برای آنها شده است.
    بیژن از آلمان


  2. علی بی ستاره Says:

    آن چه انسان را به تعجب وا می دارد این است که تا به حال هیچ دیکتاتوری از دیکتاتور های ماقبل خود درس عبرت نگرفته و همه آنها تا آخرین لحظه دست از جنایت بر نمی دارند