ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
 1. ناشناس Says:

  مگر نه اینکه امام دجالشان گفته بود که اقتصاد مال خر است؟
  حال چگونه شد که رژیم این چنین چون خر پایشان در این بحران گیر کرده است. از آقای توفیق به خاطر کاریکاتورهای زیبا و در عین حال افشاگرانه اش ممنونم.
  بصیر


 2. ناشناس Says:

  دجال درست میگفت که اقتصاد مال خر است!! ولی فکر نمیکرد که بالاخره این اقتصاد یک روزی یقهء این خر را هم خواهد گرفت!روح میرزاده عشقی شاد که میگفت
  امروز روز خرخری و خر سواری است
  فردا است روز خر کشی و ازدحام خر
  با سپاس از توفیق افشاگر
  علی بی ستاره