ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
  1. ناشناس Says:

    چون نیک بنگری همه از یک قماشند؛شمر و عمر سعد و ابن زیاد و حسین و رفسنجانی همه سرتا پا یک کرباسند!!
    علی بی ستاره