ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
 1. ناشناس Says:

  دو مزدور کثیف!یکی مزدور آمریکا و دیگری مزدور ارتجاع!و البته هردو ضد منافع مردم خودشان
  علی بی ستاره


 2. ناشناس Says:

  تریاک شیر تازه و تخم جلال کرد
  این هر دو توی منزل رهبر مالیدنیست
  علی بی ستاره