ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
  1. ناشناس Says:

    آرزوی نوروزی پیروز را برای توفیق و همهء هم وطنان نوروز دوست ارتجاع ستیز دارم

    علی بی ستاره


  2. ناشناس Says:

    توفیق گرامی تولدت مبارکباد. سالم و پیروز باشی