ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
 1. ناشناس Says:

  کل یوم عاشورا و کل عرض کربلا
  این جمله را میگویند
  زین العابدین بیمار(روانی) گفته است
  همان که تا اوضاع را وخیم دید و متوجه شد که مسجد جای ری..ن نیست
  فوراً خودش را به مریضی زد
  البته راست یا دروغش راکه این گفتهء اوست یا نه نمیدانم اما تا سی سال پیش در هیچ کجای دنیا هیچ کسی تره هم برای اینها و این حرفها خرد نمیکرد ولی شوربختانه در این سی سال گذشته شپشوهائی که برای گرفتن پنج تومان فرسنگها راه را برای خواندن یک روضه میرفتند و یا مدتهای دراز انتظار میکشیدند(مانند کفتار) تا کسی از دنیا برود و نماز میتی بخوانند تا نان و حلوائی بهشان بدهند تا گرسنه نمانند؛پس از رسیدن به قدرت براستی که سرزمین ایران را هزاران بار بدتر از کربلا و همهء روزهایمانرا هزاران مرتبه بدتر از عاشورا کرده اند.البته از همینجا هم باید فهمید که دار و دستهء یزید و معاویه و شمر و ابن زیاد و اینها چقدر انسانیت داشته اند که در جنگ به زنان و بیماران آزار نرساندند؛ولی خمینی و شجرهء خبیثه اش به زنان و بیماران و کودکان نیز رحم نکردند!!!پس لعنت ابدی شمر و یزید و معاویه و ابن سعد و همهء به اصطلاح کفار کربلا بر خمینی و خامنه ای و شجرهء خبیثه شان باد
  بلبل شکر شکن شیراز میگوید
  سگی را لقمه ای هرگز فراموش
  نگردد گر زنی صد نوبتش سنگ
  اگر عمری نوازی سفله ای را
  به اندک چیزی آید با تو در جنگ
  آری خمینی را نه لقمه ای؛که فرش خون برایش پهن کردند و این چنین خیانت کرد
  باسپاس و شادباش به مناسبت نوروز به
  همهء هم میهنان عزیز چه آنها که در بندند و چه آنهائی که در غربتند

  علی بی ستاره


 2. بادبان Says:

  توفیق عزیز
  فرا رسیدن بهار 88 را به شما تبریک می‌گویم و ضمن آرزوی تندرستی و موفقیت ، امیدوارم سال نو، طلیعه خجسته مهر تابان آزادی در میهن اسیرمان باشد
  با احترام بادبان