ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
 1. ناشناس Says:

  هر وقت به اوضاع رژیم مینگرم و بخصوص هنگام به اصطلاح انتخاباتش یاد آن شعر معروف می افتم که
  اشتری در مرغزاری میچرید
  کیر هر کس کون هر کس رفت رفت
  با عرض معذرت از طرف شاعرش که رعایت نزاکت را برای بخش متعصبین نکرده
  علی بی ستاره