ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
  1. ناشناس Says:

    جبهه اصلاحات قول داده که اینبار آقای خاتمی هم لوبیا چیتی قم زیادتر بخوره و هم کمی نوشادر مصرف کنه که هم بخار ازش بلند بشه و هم تحرک بیشتری از خودش نشون بده

    علی بی ستاره