ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

3 Responses
 1. ناشناس Says:

  نمیدانم چرا آن آدمهایی که آنجا منتظرند چه قدر بی تفاوتند ؟ انگار
  نه انگار!!!!

  بهزاد


 2. ناشناس Says:

  فکر نمیکنم احمدی نژاد اصلاً معنی ستاد -مدافع-حقوق و یا شهروند را بداند. شنیده ام این اواخر یک روز نزد
  دکتر خصوصیش رفته و دکترش به او گفته
  آقای پرزیدنت شما از هر نظر سالم به نظر میرسید فقط یک عیب کوچولو دارید و آن هم اینست که شما یبوست در پندار و اسهال در گفتار دارید که آن هم بعد از اتمام دوران پرزیدنتیتان بهبود خواهد یافت
  علی بی ستاره


 3. ناشناس Says:

  از اول انقلاب وقتی خمینی ملئون میگفت همه با هم, منظورش همه بامن(خمینی)بود.
  وقتی هم میگفت مردم منظورش همان مشتی اراذل و اوباش و چماقداران حزب اللهی که بهشتی بنیانگذارشان بود را میگفت در واقع همه معانی و مفاهیم لغات را لوث میکرد.احمدینژاد هم از همان چما داران آنروز است که الان سد علی گدای روضه خون شیره ای, رئیس جمهورش کرده!بنا بر این وقتی دم از حقوق شهروندان می زند پر معلوم است که منظورش از شهروندان چه کسانی هستند.همین چند روز پیش بود که دانشجویان در دانشگاه تهران عکس علی گدا و روح الله را پاره کردند و شعار میدادند سید علی پینوشه -
  اینجا شیلی نمیشه!
  روح فرخی یزدی شاد که میگفت
  به ویرانی این اوضاع هستم مطمئن زآنرو
  که بنیان جفا و جور بی بنیاد میگردد
  دلم از این خرابیها بود خوش چونکه میدانم
  خرابی چونکه از حد بگذرد آباد میگردد
  با درود به توفیق عزیز که با کاریکاتور های زیبا و پر مفهومش دست این ددان را رو میکند!
  علی بی ستاره