ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

5 Responses
 1. ناشناس Says:

  کار با شیخ حریفان به مدارا نشود
  نشود یکسره تا یکسره رسوا نشود
  سلب آسایش ما ملت از اینهاست چرا
  سلب آسایش و آرامش از اینها نشود
  عارف قزوینی
  بنبانگذاران دین اینها در پانزده قرن پیش تا آنجا که توانستند جنایت کردند.به شهرها و روستاها و قافله ها و ... حمله میکردند و مردانشان را میکشتند و زنان و دخترانشان را به کنیزی میبردند و تجاوز میکردندو هر جنایتی را که از دستشان بر می آمد انجام میدادند و بعد هم زنان و دختران را به عنوان کنیز انواع بهره کشیهای جسمی و جنسی را از آنها میکردند؛اما دیدیم دیری نپائید که با درگذشت محمد؛ چه بر سر خاندانش آمد.

  دیدی که خون نا حق پروانه شمع را
  چندان امان نداد که شب را سحر کند

  آری انتقام مردم زجرکشیده ایران از اینها هم دیر و زود دارد اما باور کنید که مطلقاً سوخت و سوز نخواهد داشت!دیری نخواهد پائید تا سلب آسایش و آرامش ازاینها بشود
  علی بی ستاره


 2. ناشناس Says:

  این هم از تاریخ 2500 ساله ایران که ملت ما بعد از این همه سال به این روز افتاد که یک عده آخوند جنایتکار آنها را هر روز به مسلخ ببرند. به نظرم نه تنها بابانویل بلکه همه بقیه آدمها برای آنها باید بگریند.
  جاوید


 3. ناشناس Says:

  گوز به شقیقه چه ربط داره؟
  وقتی یک نامادری دختر بچه معصوم را زنده بگور می کند چه ربطی به آخوندها دارد. سالانه 20000 نفر در تصادفات لت و پار می شوند چه ربطی به آخوندها دارد؟ ملت وحشی و بی رحم وخودخواه ایران مریضه چه ربطی به آخوندها دارد؟


 4. ناشناس Says:

  اول برو مغز علیلت رو از خمینی و آخوند خالی کن بعد بیا کامنت بنویس. ظاهرا مردم بدهکار هم شدند!


 5. ناشناس Says:

  با عرض معذرت از دوستانی که به این وبلاگ سری میکشند و صاحب وبلاگ آقای توفیق!به آقا یا خانم یا نراموک یا آغائی که میگه
  گوز به شقیقه ربطی نداره
  باید بگم که در بعضی موارد ربط داره و خیلی هم ربط داره مثلاً تو وقتی سرت درد میکنه و میری دکتر آمپول به کونت میزند!هیچ تابحال پرسیدی سرم چه ربطی به کونم داره؟آره جونم اگر یک نامادری دختر بچه معصوم را زنده به گور میکنه به خاطر تعلیمات ارتجاعی و پسمانده ایست که طی قرون متمادی توسط آخوندهای کثیف و پلیدی مثل تو به او آموزش داده شده است و از ترس آنکه مبادا مرتجعین معمم یا غیر معمم اورا از کوه پرتاب کنند ای کثافت عوضی بی شعور نفهم!اگر سالانه 20000 نفر در تصادفات کشته و زخمی میشوند به خاطر اینست که تمام پولهائی که باید صرف ساختن راهها و آبادانی کشور شود توسط شما کثافتها در لبنان و فلسطین و کشورهای آمریکای جنوبی ریخت و پاش و خرج کارهای تروریستی و اعمال ضد انسانی میشود.ملت شریف ایران وحشی و بی رحم و خودخواه و مریض نیست بلکه این توی آخوند یا آخوند صفت پلیدو پلشت و آخوندهای کثیف و پلید دیگرند که وحشیانه وبی رحمانه و بیمارگونه به جان این ملت شریف افتاده و آنها را چپاول و استثمار واستحمار میکنند و مانند زالو خون این ملت با شرافت را میمکند.به ملت با شرافت ایران اهانت نکن ای حرامزاده به مانند امامت!تف به شرف بی شرافتت بیاید چگونه جرأت میکنی به هفتاد میلیون مردم ستمدیده و زجر کشیده سرزمین پاک و مقدس پارس اهانت کنی؟
  سالوس تو رو لقمهء خود گاز بزن
  کم پشت سر خلق جهان ساز بزن
  علی بی ستاره