ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
 1. ناشناس Says:

  ای برادر خبرت نیست چه غوغا بر پاست
  این همه ملای مخوف پی خون خواهی ماست
  علی بی ستاره


 2. ناشناس Says:

  ای برادر خبرت نیست چه غوغا بر پاست
  این همه ملای مخوف پی خون خواهی ماست
  راهتا کج کن برگرد که این ملک غریب
  جای اعدام و شکنجه است نه جای ماهاست
  علی بی ستاره

  5:25 PM