ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
  1. ناشناس Says:

    با درود به توفیق عزیز!البته که شورای وزیران سرپیچی میکند،اگر سرپیچی نمی کرد باید متعجب می شدیم!مگر مصدق را هم همین ها و آمریکا سرنگون نکردند؟بعد از 25سال هم وقتی دیدند که ممد دماغ دیگه صرف چندانی برایشان ندارد همین آمریکا و اروپا به پیشنهاد دوست دختر خمینی(مارگارت تاچر) بوسیله بی بی سی ما ملت بیچاره را فریب دادند و خمینی را آوردند!به نظر من هیچ گاوی تا به حال برای اروپائیها اینقدر شیرده نبوده که آخوندها هستند!این آخوندها وضع مملکت را از زمان قاجار هم به عقب تر برده اند.چه ساده هستند آنهائی که فکر می کنند آمریکا و اروپا خواستار صلح در خاور میانه اند!اینها همه خواستار ادامه جنگ و اختلافات در خاور میانه هستند و برای ادامه آن هم هیچ کسی بهتر از رژیم آخوندی نمیتواند شعله های این آتش را برافروخته نگه دارد.به همین خاطر است که اروپا به هیچ قیمتی حاضر نیست که تنها اوپوزوسیون مطرح رژیم را از لیست در بیاورد.مگر در اول حمله به عراق انگلیس قبل از هر چیز پایگاه اشرف را بمباران نکرد؟باور کنید اگر تلاشهای مجاهدین و طرفداران و حامیانشان در سطح بین الملل و آگاه کردن افکار عمومی جهان نبود؛سالها پیش همین (به اصطلاح صدای امریکا) پرزیدنت بوش که واقعاً هم دیگر بوش عالم گیر شده است مجاهدین را دو دستی تحویل آخوندها داده بود!تنها ره رهائی ما ملت ایران اینست که خودمان ایران عزیز را از شر آخوندهای محجر پاک نمائیم.
    نخارد کسی در جهان پشت تو
    به جز ناخن شست انگشت تو
    علی بی ستاره