ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
 1. ناشناس Says:

  يا ايها العراقی
  الفرار الفرار
  ديگر ندارم طاقت
  الفرارالفرار
  رهبر من خمار شد
  الفرار الفرار
  ملت از اوبيزارشد
  الفرارالفرار...  علی آبادی


 2. ناشناس Says:

  ای رهبر تریاکی

  برگشت دادند بنده را

  رسوا شدیم ما دیگر

  روغن بزن دنده را


  ... عباس علی آبادی