ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

3 Responses
 1. ناشناس Says:

  با سلام
  کاریکاتور بسیار زیبا و گویا وبسیار پر معنا است. دست شما درد نکند.


 2. ناشناس Says:

  دست مرا رو کردی

  ای خواهر کم حجاب

  برو توی دایره

  کشتنت دارد ثواب


  عباس علی آبادی...


 3. ناشناس Says:

  --------------------------------------------------------------------------------


  ۴۴ سال پيش .هاشمی رفسنجانی و يارانش در نشريه ی مخفی شان از مردم خواستند خودشان را زنده بگور کنند . تا زنان در راس امور قرار نگيرند. حالا که به مشروعه ی خود رسيدند و بر خر مراد سوار شدند.دارند به اعتقاد خود عمل می کنند. و اصلاح طلبان قلابی و ديگر عاشقان منقل و وافور وقيح وقيحان بيهوده در جاده ی فرعی می تازند. چون از ديد اين خون آشامان. زنان عامل فساد هستند و حق عرض اندام ندارند . و بر ای فهم بيشتر انديشه ی ظالمان حاکم . به نوشته زير توجه کنيد.

  .....................................................................
  بعثت نشريه داخلي دانشجويان حوزه علميه قم مجموعه آثار فارسي صفحه اصلي
  بعثت نشريه داخلي دانشجويان حوزه علميه قم

  زیر نظر هاشمی رفسنجانی و هادی خسرو شاهی
  --------------------------------------------------------------------------------

  از سري کتابهاي تحقيقي


  بعثت شماره اول ( سال اول ) > يك روايت
  يك روايت

  اذكان امرائكم اخياركم و اغنيائكم سمحائكم وامركم شورى بينكم فظهرالارض خيرلكم من بطنها واذاكان امرائكم اشراركم و اغنيائكم بخلائكم و اموركم الى النسأ فبطن الارض - خيرلكم من ظهرها.

  ترجمه:"وقتى كه زمامداران شما افرادى صالح وخيرانديش و پاك باشند و ثروت شمابه دست مردان سخاوتمند و بزرگوار باشد و كارها بامشورت انجام گيرد، آن روز شمالايق زندگى برروى زمين هستيد.وقتى كه زمام امور شما به دست مردم ناپاك و شرور بيفتد و ثروت دردست مردانى بخيل و پست قرار گيرد وزنهاى شما دراداره امور جامعه دخالت كنند، آن روز شماسزاوار زندگى نيستيد و همان بهتر كه چنين ملتى درشكم زمين برود و روى زمين را براى مردمى صالح ولايق بگذارد".