ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

4 Responses
 1. ناشناس Says:

  منافقی معروفيم

  راهی ديگر نداريم

  دروغ باشد کار ما

  ايدز داريم و بيماريم...

  علی آبادی


 2. ناشناس Says:

  ولش بکن این هارا

  صاحبان عبارا

  درمان درد اشرف است

  آنجا بجوی دوا را


  عباس علی آبادی...


 3. ناشناس Says:

  لاکن اینطوری نباشد که وقتی که ما میگوئیم که جشن بگیرید،جشن نگیرید و لاکن
  وقتی که میگوئیم نگیرید،بگیرید!!لاکن در صدر اسلام هم هروقت سازمان ملل
  علیه یک دولت اسلامی قطعنامه ای صادرمیکرد،لاکن امت اسلام جشن میگرفتند،
  لاکن وقتی که میدیدند که سمبه پر زور است یا احتمال آنکه پر زور شود را دارد،
  شکایت میکردند!من لاکن در همان صدر اسلام هم بارها میگفتم که اینطوری
  نباشد که وقتی که ما میگوئیم که اینطور بشود،لاکن آنطور بشود!لاکن همان
  صدر اسلام هم،آمریکا مخالف اتمی شدن ما بود.
  ali bi setareh


 4. ناشناس Says:

  گاهی خنده
  گاهی گریه
  آخه این چه کاریه؟
  تو اتاقم دارم با اورانیوم قوی میشم
  ببین چه روزگاریه
  توی یو.ان.پشت سر هم،
  منو محکوم می کنن!
  این یو.ان.هم راستی،چه وبالیه!
  ع ـ بی ستاره