راستش از دیشب تا به حال چندین بار به این عکس که توسط دوست نازنین , علی آبادی برام فرستاده شد نگاه کردم و خندیدم . خیلی با مزه هست , این طور نیست؟

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

5 Responses
 1. ناشناس Says:

  آخ آخ من مردم
  هنوز نیامد سوزن

  مواظب کارت باش
  ای رفیق سوزن زن

  عباس علی آبادی


 2. ناشناس Says:

  ترا خدا مواظب باش

  می ترسم من از سوزن

  جانم داره در میره

  ای رفیق سوزن زن


  عباس علی آبادی


 3. ناشناس Says:

  مامان جونم کجایی

  دارد می زند سوزن

  مرا ببر به خونه

  دوست ندارم سوزن زن


  عباس علی آباد


 4. ناشناس Says:

  آقا توفیق کجایی

  از ترس دارم میمیرم

  بیا بده نجاتم

  مواظب باش نمیرم


  عباس علی آبادی


 5. ناشناس Says:

  دارم میرم به هوا

  ای مردما .ای خدا

  سوزن مرا میکشه

  در دم بکنین دوا


  عباس علی آبادی