ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
 1. ناشناس Says:

  تنها روش جز اين نيست
  ليست کثيف پاره شود

  اشرفی ها آزد شوند
  درد وطن چاره شود...
  علی آبادی


 2. ناشناس Says:

  کا ر وقیح همین است

  دروغ باشد دین او

  این را همه می دا نند

  آقا!! باشد هزار رو


  عباس علی آبادی...