ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

3 Responses
 1. ناشناس Says:

  شمررفته است به عراق

  با بمب وتيرو چماق

  آ تش زده کاخ و کوخ

  طفل و پيرو هرچه باغ
  طاهر


 2. ناشناس Says:

  عراق شده نون دونی

  با لطف و مهر بوش خان

  تا هستیم و تا او هست

  داریم به او ما ایمان  ....نظر مقام عظما و اینا....

  .............

  عباس علی آبادی


 3. ناشناس Says:

  ما خادم عراقیم


  دشمن دشت و باغیم


  آتش بازی دوست داریم  سوزان وگرم و داغیم


  عباس علی آبادی.....