راستي تا يادم نرفته عيد نوروز را به همه ايرانيان آزاده تبريك ميگم .ايامي خوش داشته باشيد. من هم براي يك هفته جاي شما را درجشن عيد در فرانسه خالي مي كنم .
شاد باشيد

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
  1. ناشناس Says:

    من هم سال نو را به هنرمند کاریکاتوریست و همه ایرانیان آزاده شادباش
    گفته وآرزوی سرنگونی ضحاکان ستمگر را بدست کاوه های آهنگر دارم.
    علی بی ستاره